Verkkopalvelun kehittäminen – ideasta markkinointiin

Nykyään kuulee puhuttavan alustataloudesta, joka painaa vääjäämättä päälle. Alustaloudella tarkoitetaan verkkopalveluja, jotka toimivat yhdistävänä tekijänä palvelun tarjoajan ja tarvitsijan välillä. Yksinkertaisesti sanottuna palvelu sisältää ainoastaan alustan, joka yhdistää kaksi osapuolta.

Verkkopalvelun suunnittelu alkaa ideasta

Verkkopalvelun suunnittelu on tärkeä investointi, jonka tuotosta ei voida vielä tässä vaiheessa olla varmoja. Kaiken takana on ainoastaan idea, joka vaikuttaa omasta ja kavereiden mielestä hyvälle ajatukselle.

Kun idea verkkopalvelusta on jalostunut siihen pisteeseen että voidaan aloittaa verkkopohjaisen palvelun suunnittelu, ryhdytään tositoimiin eli suunnittelemaan tuotetta. Ensin palvelusta tehdään prototyyppi, jonka avulla voidaan havainnollistaa palvelun toiminnot. Seuraava askel on testata palvelun toimivuus mvp-tuote (minimum viable product = vähimmäisvaatimukset täyttävä tuote), joka tarkoittaa vähimmäisvaatimukset täyttävää sekä toimivaa palvelua.

Verkkopalvelun suunnittelusta toteutukseen

Suunnittelu on edistynyt, kun ollaan onnistuttu määritelemään vähimmäisvaatimukset täyttävä verkkopalvelu, joka laitetaan toimintaan mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Palvelun ensimmäinen versio tulee olla mahdollisimman nopeasti rakennettavissa sekä yksinkertainen, jotta palvelu saadaan pikaisesti ulos keräämään aitoa ja oikeaa palautetta.

Palvelun liika kehittäminen ennen lanseerausta voi osoittautua menetetyksi investoinniksi, jos palvelulle ei onnistuta löytämään käyttäjäkuntaa. Tästä syystä prosessi ja kokeiluvaihe kannattaa pitää mahdollisimman kevyenä ja yksinkertaisena.

Verkkopalvelun markkinoinnin aloittaminen

Kun ensimmäinen versio verkkopalvelusta on valmis, täytyy sitä lähteä markkinoimaan. Verkkopalvelun markkinointi aloitetaan pienimuotoisesti, jotta tavoitetaan ensimmäiset ideasta kiinnostuneet asiakkaat. Kun koeasiakkaita alkaa löytyä, päästään testaamaan liikeideaa käytännössä.

Ensimmäisiltä testiasiakkailta halutaan tietysti palautetta, ja yleensä heidän käyttäytyminen on ensimmäinen indikaattori, jonka perusteella lähdetään kehittämään palvelua. Kun palvelun idea jalostuu, sen kehittämistä voidaan jatkaa tehden palvelusta parempaa ja toimivampaa. Kun palvelu on todettu toimivaksi, sen markkinointia voidaan alkaa laajentamaan.