Miksi yrityksen kotisivut kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti?

Kotisivujen tarve on suhteellinen käsite. Sitä ei kuitenkaan voida kiistää, että yrityksen kotisivut parantavat yrityksen markkinointia pitkällä aikavälillä. Kotisivujen toteutus on sellainen projekti, joka on liian helppo jättää odottamaan. Kotisivujen toteutuksen viivettyssä on kuitenkin ongelmansa.

Hyödyt kotisivujen nopeaan toteutukseen

Kun yrityksen kotisivut tuotetaan mahdollisimman nopeasti, saavutetaan useita hyötyjä yrityksen tulevaisuutta ajatellen. Usein kuukausia kestävät pitkäveteiset projektit lamaannuttavat sekä tekijän että yrityksen kiinnostuksen toteutukseen, ja aikaa kuluu tiedonvaihtoon ja jatkuvaan veivaamiseen. Nopealla toteutuksella sivut saadaan heti julkaistua, jonka ansiosta verkkonäkyvyys lähtee paranemaan saman tien.

Täydellisten kotisivujen suunnittelu on ikuisuusprojekti, eikä toteudu koskaan. Kun kotisivut suunnitellaan asiakkaalle, niistä saadaan kaupallisesti toimivat ilman turhaa hinkkaamista. Jos yrittäjä haluaa lähteä toteuttamaan omaa taiteellista näkemystään, yleisön mielestä sivustosta saattaa tulla kaupallisesta näkökulmasta katsottuna huono ratkaisu.

Kun kotisivujen ensimmäinen versio saadaan julkaistua pian, päästään heti keräämään tietoa liveympäristössä: onko verkkosivuilla kävijöitä ja kuinka homma yleisesti ottaen toimii. Tämän pohjalta pystytään aloittamaan kotisivujen suunnittelu ja kehittäminen tehokkaasti.

Kuinka katkaistaan kuukausien venyttely?

Tärkeintä toteutuksen läpiviennissä on, että tekijältä löytyy into toteuttaa kotisivut ennätysnopeasti. Lisäksi järjestetään tarvittava materiaali valmiiksi, joiden pohjalta kotisivut pistetään kasaan saman tien. Näin saadaan ensimmäinen pohja kasaan viiveettä, jota voidaan sitten hinkata ja hieroa halutessaan vaikka loputtomasti.

Uusien kotisivujen näkyvyys on kuitenkin ensimmäisenä vuotena yleensä sen verran heikompi, että suurempaa kävijäryntäystä hakukoneesta ei kannata odottaa. Poikkeuksia toki löytyy, mutta käytännössä sivuston vanhentuminen tuo sivuston hakukoneen näkökulmasta luotettavamman.

Voiko verkkokaupan myös tehdä nopeasti?

Verkkokauppa on myös mahdollista ottaa käyttöön todella nopeasti. Ensimmäinen vaihe voisi olla verkkokauppa-alustan asennus välittömästi, jonka jälkeen kauppaan päästään lisäämään tuotteita. Yleensä tuotteiden lisäämisessä on sen verran hommaa, että verkkokauppa saadaan rakennettua siinä sivussa samaan tahtiin. Myös verkkokaupan toteutus nopeasti tuo todellisia hyötyjä uuden verkkokaupan lanseerauksessa: kauppaa päästään kokeilemaan aidossa ympäristössä välittömästi, ja verkkokaupan kehittämistä voidaan jatkaa todellisen palautteen pohjalta.